Akční - Nacpěte se do obruče

Účastníci: 5 chlapců a 5 dívek
Pomůcky: 2 kruhové obruče

Hra: Začněte s 5 chlapci a 5 dívkami. Seskupte členy každého týmu co nejblíže k sobě. Každý tým dostane kruhovou obruč a drží ji nad hlavami. Pak nechte hráče, aby snížili obruč až k pasu a opět ji zdvihli. Když to tým udělá, mohou přibrat dalšího člena. Pak opět sníží a zvednou obruč. Pokračujte ve hře, dokud jeden z týmů nebude moci navléknout obruč nebo dokud obruč nepraskne. Vítězný tým pak může pokračovat v přidávání hráčů, aby viděli, jak daleko se dostanou.
Nápověda: Vždy hrajte se stejným počtem hráčů.


Vytisknout