Akční - Šimon Petr říká

Účastníci: 3 chlapci a 3 dívky

Hra: Vytvořte si seznam „rybářských povelů a činností“. Zde jsou nějaké návrhy: Udělejte rybí pusu, plavte jako ryba, motejte se jako chobotnice, lezte jako želva, vlezte do lodě, klekněte si, vytáhněte síť , vhoďte svou síť do moře, držte rybářský prut.
Toto je známá hra „Šimon říká“ s přidanou přesmyčkou. Děti mají poslechnout vaše povely jen když řeknete „Šimon Petr říká.“ Použijte „rybářské pokyny,“ které ilustrují událost v Janově evangeliu. Shromažďujte děti, které ze hry vypadnou, v přední části místnosti, abyste jim mohli po skončení hry poděkovat. Po skončení hry vysvětlete dětem, že když posloucháme příkazy ve hře, tak zvítězíme. Čím pečlivěji nasloucháme, tím máme větší šanci na vítězství. Mnohem důležitější než vyhrát hru je odměna, kterou máme, když posloucháme Boha. On nám dává pokyny, které nám pomáhají v našem životě a když se rozhodneme naslouchat a poslechnout, uvidíme odměnu.


Vytisknout