Akční - Opakování zakašlání

Účastníci: 3 chlapci a 3 dívky
Pomůcky: balíček papírových kapesníků

Hra: Děti se postaví ramenem k rameni druhého tak že se na sebe dívají (do kruhu). Vydejte zvuk jako když jste nemocní, třeba jednoduše zakašlejte, první dítě vás musí napodobit. Pak opakujte stejné zakašlání a přidejte „hepčík“ (pčíknutí). Druhé dítě musí napodobit oba zvuky. Přidejte další zvuk nemocného a požádejte třetí dítě aby napodobilo všechny tři zvuky. Přidávejte zvuky, které děti musí napodobit. Například rychlé zakašlání, pomalé zakašlání, slabé kýchnutí, hlasité kýchnutí, dvojité zakašlání. Kdykoli dítě udělá chybu v opakování všech zvuků ve správném pořadí, je vyřazeno. Dítě, které zůstane nejdéle ve hře vyhrává balíček papírových kapesníků.
Nápověda: Připravte si seznam zvuků a zmiňte se o něm, tak si můžete být jisti, že zvuky jsou opakovány ve správném pořadí.


Vytisknout