Akční - Hledání bot

Účastníci: 2 týmy (A a B) o 4 hráčích l kapitánovi

Hra: Všichni soutěžící si zují boty a naskládají je na velkou hromadu na podlaze. Promíchejte boty. Hráči se postaví okolo hromady bot, střídavě - hráč týmu A a hráč týmu B. Kapitáni obou týmů by měli stát 3m od hráčů, každý na opačné straně. Kdy řeknete „START“ všichni hráči začnou hledat své vlastní boty, obují si je, upevní si je a běží ke svému kapitánovi. Vyhrává tým, který si jako první obuje všechny boty a doběhne ke kapitánovi.


Vytisknout