Akční - Praskání balónků

Účastníci: 9 chlapců a 9 dívek
Pomůcky: 18 židlí
30 balónků
2 špendlíky

Hra: Postavte židle do dvou řad tak, že židle jsou za sebou. Každá řada má 9 židlí. Děti posaďte na židle za sebe tak, že sedí tváří k zádům hráče před sebou. Chlapci se posadí do jedné řady a dívky do druhé. Kapitáni by měli být na konci každé řady. Každý tým má 15 balónků. Když řeknete „START“, pomocník podá první balonek kapitánovi, který ho lehce odpinkne do vzduchu k hráči před sebou. Každý hráč pokračuje v pinkání míčku dopředu dokud nedojde k hráči na přední židli. Ten chytí balonek a pomocí špendlíku ho praskne. Salonek musí odpinknout každý hráč v řadě. Pokud balonek odskočí nebo mine hráče v týmu, pomocník musí balonek chytit a podat hráči, který ho naposledy odpinkl. Opakujte se zbývajícími balonky.
Nápověda: Hráči musí zůstat sedět na svých židlích. Balonky musí být odpinknuty do vzduchu, nesmí být podávány rukama.


Vytisknout