Kruh důvěry

Potřeby - lidi: 0
Potřeby - věci: nic
Hráči: 10 a víc
Doba: 5 min.
Jak: Všichni

Hráči vytvoří kruh, chytnou se za ruce a rozpočítají se na první a druhý (sudý počet nutný). Pak se řekne "Teď" a všichni první se nakloní dopředu, druzí dozadu. Nakláníme se tak, že nohy zůstávají na zemi a tělo je rovné jako prkno. Před pádem nás drží pouze ruce ostatních.


Vytisknout