Akční - Velká koulovačka

Účastníci: 3 chlapci a 3 dívky
Pomůcky: 7 skládacích židlí
l00 kusů koulí ze zmuchlaného papíru

Hra: Rozdělte chlapce a dívky do dvou týmů. Sněhové koule rozdělte rovnoměrně mezi oba týmy. Sedm židlí postavte do přímé řady, čímž vytvoříte bariéru. Soutěžící si kleknou a vrhají sněhové koule přes bariéru na druhý tým. Po uplynutí l minuty zastavte hru a spočítejte kolik sněhových koulí je na každé straně. Tým, na jehož straně je nejméně sněhových koulí, vyhrává.
Nápověda: Pokud někdo hodí „kouli“ mimo hřiště, zajistěte, aby byla vrácena na tu stranu, odkud byla hozena.


Vytisknout