Akční - Šlapání na balónky

Účastníci: 3 chlapci a 3 dívky
Pomůcky: 6 balónků a 6 provázků(asi 0,5 m dlouhých, které uvažte na balónky)

Hra: Vezměte volný konec provázku přivázaného k balónku a přivažte ho k levému kotníku každého účastníka. Když hra začne, hráči se pokusí prasknout balónek soupeřů tím, že na něj šlapou. Současně musí každý hráč ochraňovat svůj vlastní balonek. Komu praskne balonek, musí okamžitě opustit hru. Poslední hráč s nedotčeným balonkem vítězí.
Nápověda: Ujistěte se, že hráči porozuměli tomu, že mají bouchat balónky ostatních a ne své vlastní.


Vytisknout