Chinchon

Příklad varianty hry pro 2 hráče:
Druh karet : Španělské "NAIPES"
Hodnoty vzestupně: A=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Rozdá se po jedné celkem sedm karet každému hráči, jedna se otočí jako základ pro odhazovací hromádku a zbývající karty se umístí reversem vzhůru jako dobírací balíček. Hráč si může zvolit, zda si vezme vrchní kartu z odhazovacího nebo dobíracího balíčku. Následně jednu kartu z ruky odloží lícem vzhůru na odkladací balíček a pokračuje obdobně další hráč (tedy jednu vezme, jednu odhodí). Hráči se snaží v ruce shromáždit skupiny karet tak, aby měli buď postupky od jedné barvy nebo alespoň skupinu nejméně tří karet stejné hodnoty v libovolných barvách. Žolíka mohou použít místo libovolné karty do skupiny nebo postupky. V těžší variantě se žolíci vyřadí a jako joker slouží pouze pětka barvy gold (mince-zlato). Komu se prvnímu povede vhodně nashromáždit karty k sobě, může zavřít (položí jednu kartu reversem vzhůru na odkládací balík) a hráči si ukáží karty. Zavřít lze v případě, že zůstává jedna nepřiřazená karta (tou se zavírá) nebo i pokud jsou nepřiřazené dvě karty, přičemž zbývající nepřiřazená karta v ruce nesmí být vyšší než trojka. Po zavření si každý spočítá hodnotu nepřiřazených karet do postupek nebo skupin a celkový součet vyjadřuje záporné body. Ty se zapíší. Obvykle se hraje na několik kol, např. kdo první dosáhne mínus padesáti bodů, ten prohrál. Lze získat i kladné body. Získá je hráč, který zavře. Pokud zavře s jednou čistou postupkou (bez žolíka), má +40 bodů. Pokud je postupka špinavá (s žolíkem), získává +30. A konečně při zavření s jednou postupkou a jednou skupinou karet stejné hodnoty obdrží +10 bodů.


Vytisknout