Vodní - Týmová práce s vodou

Účastníci: 4 chlapci a 4 dívky
Pomůcky: 2 kýble s vodou, 8 papírových kelímků, dlouhý stůl nebo dva stoly, igelit na pokrytí stolu, něco na zakrytí podlahy a 2 čisté prázdné lahve od vody

Hra: Stůl umístěte doprostřed jeviště. 2 prázdné lahve od vody postavte doprostřed stolu, jednu pro každý tým. Obě družstva se postaví za stůl směrem k divákům. Chlapci se postaví do řady na pravou stranu stolu a dívky na levou. Kýble s vodou postavte na zem na konec každé řady. Každému hráči dejte papírový kelímek. Předmětem hry je přemístit během daného času vodu z kýble pomocí kelímků do lahve od vody. Když zavelíte „START,“ hráči stojící u kýblů ponoří své kelímky a naplní je vodou. Pak přelijí vodu do kelímku svého spoluhráče. Ti pak pokračují, lijí vodu ze svého kelímku do kelímku třetího hráče a tak dále dokud poslední hráč nenalije vodu do lahve. Družstva nemusí čekat s naplněním druhého kelímku až první kelímek s vodou dorazí do lahve. Vítězí tým, který první naplní láhev s vodou.
Nápověda: Jestliže použijete velké lahve, nakreslete na ně rysku, po kterou hráči musí láhev naplnit.


Vytisknout