Vodní - Rychlá houbová štafeta

Účastníci: 2 týmy (3 chlapci a 3 dívky)
Pomůcky: 6 velkých hub na mytí, 2 kýble a 2 dvoulitrové plast. láhve na vodu
Příprava: Naplňte kýble vodou. Sundejte z lahví nálepky a odřízněte vrchní část lahve (li cm od vrcholu). Obě lahve plné vody umístěte do zadní části místnosti.

Hra: Každý hráč v družstvu si vezme houbu a před povelem „START“ ji namočí v kbelíku. Na povel „START,“ se první hráči rozběhnou se svými namočenými houbami dopředu a vyždímají je do láhve svého družstva, pak se vrátí a plácnou do ruky dalšího hráče, který celý proces opakuje. Hráči si mohou namáčet své houby zatímco čekají, až na ně přijde řada. Pro každou štafetu určete časový limit 2-3 minuty. Vítězné družstvo je určeno podle množství vody v lahvích.
Nápověda: Podle typu podlahy zvažte, zda je potřeba ji zakrýt. Připravte si hadry pro případ rozlití vody.


Vytisknout