Vodní - Holení míče do vody

Účastníci: 4 děti rozdělené do dvou družstev
Pomůcky: 2 míče do vody pokryté pěnou na holení, 2 ruční holicí strojky (středně ostré)

Hra: Jedno dítě z každého družstva se posadí na židli čelem k divákům. Jeho partner „holič“ jednou rukou drží nad hlavou sedícího hráče míč natřený holící pěnou. Určete čas 2 minuty. Na povel „START“ použijí „holiči“ svou volnou ruku k tomu, aby opatrně oholili míč. Kdo první „praskne“ míč, vypadává ze hry. Pokud nikomu míč nepraskne, po dvou minutách rozhodnete, kdo má míč nejvíce oholen. Ten je vítězem.
Nápověda: Poraďte dětem sedícím na židlích, aby zavřely oči. Pytlík může kdykoli prasknout a pěna vyletět. Připravte si ručníky na ruce.


Vytisknout