Vodní - Přeji si mít přilbu

Účastníci: 4 děti
Pomůcky: 2 fungující stříkací pistole, 2 svíčky a zápalky

Hra: Rozdělte 4 děti do dvou družstev. Dvě děti se postaví čelem k divákům a do ruky dostanou zapálenou svíčku, kterou si budou držet před obličejem. Upozorněte je, aby nesfoukly plamen. Zbývající dvě děti se stříkajícími pistolemi si kleknou na kolena asi 1,5 - 2,1 m před své spoluhráče. Když řeknete „START“, snaží se zhasnout svíčku pomocí pistole. Všechny děti se budou smát až uvidí, jak děti se svíčkami, začínají vlhnout. Tým, který první zhasí svíčku, vyhrává.
Nápověda: Přesvědčte se, že stříkací pistole fungují a jsou stejné v přesnosti dostřelu. Připravte si dva pomocníky, kteří budou hlídat, aby od svíček nikomu nechytly vlasy. Pokud nechcete, aby se děti příliš namočily, dejte jim igelitový oblek (pytel s dírami pro ruce a hlavu).


Vytisknout