Uhodni - Uhodni píseň

Účastníci: 2 týmy po 6 dětech
Pomůcky: Kazety se známými chvalami a uctíváním - pouze instrumentální, nebo živí muzikanti

Hra: Předmětem hry je uhodnout o jakou píseň jde při instrumentální nahrávce. Připravte 8 skladeb. Ujistěte se, že děti mohou skladby poznat. Každý tým si stoupne do řady čelem k publiku. Hádat smějí pouze když jsou vyvoláni. Účastníci zvednou své ruce pokud chtějí hádat. Správná odpověď je odměněna cenou. Hráči si musí sednout pokud špatně hádali. Zvažte udělení ceny útěchy. Pro ztížení hry se zeptejte týmu, který uhodl píseň, zda se jedná o chválu (píseň o Pánu nebo jeho charakteru) nebo o uctívací píseň (píseň zpívaná Pánu)


Vytisknout