Indicie

Potřeby - lidi: 0 (resp. asi 8)
Potřeby - věci: indicie, poklad(y)
Hráči: 10-30
Doba: 15-90 min.
Jak: družstva (aspoň 3)

Zvolíme v terénu vhodné místo a zakopeme poklad. Toto místo následovně popíšeme pomocí indícií (např. "Je 2 metry od lípy.", "Je vidět od pumpy",atd. - vhodné je mít alespoň 6 indícií) a tyto indície rozmístíme do terénu. Děti hledají nejdříve indície a poté podle nich poklad.
Nádstavba 1: Zakopeme více pokladů a indície patřící k jednomu pokladu označíme jednou barvou, případně značkou.
Nádstavba 2: Indicie neumísťujeme do terénu, ale družstva je získávají za plnění určitých úkolů (pak je potřeba dostatek lidí, u kterých ty úkoly budou plnit).


Vytisknout