Akční - Hudební židle

Účastníci: 6 dětí
Pomůcky: kazeta s chválou a uctíváním
přehrávač kazet
5 židlí

Hra: Umístěte 5 židlí do kruhu. Jakmile začne hrát hudba, začnou účastníci obíhat židle. V určitých intervalech zastavujte hudbu. Děti by se měly sápat po židli. Kdo zůstane stát vypadne ze hry. Odejměte židli. Hra se opakuje dokud nezůstane jedna židle a dva hráči. Poslední hráč, který sedí na židli když se hudba zastaví, je vítězem. Variantou hry je hra se zavázanýma očima. Jinou variantou je vybrat jednu židli, která bude odejmuta jako poslední - ta bude prémiovou židlí během hry. Každé dítě, které sedí na této židli, když se zastaví hudba, dostane prémii nebo cenu.
Nápověda: Zajistěte hru tak, aby se děti o židle nepraly.


Vytisknout