Černý Petr

Počet hráčů: min. 2 hráči (lépe 3 a více)
Počet karet: 33 (16 dvojic + 1 karta „Černého Petra“) u obvyklých dětských karet nebo 32 klasických karet na Mariáš, ze kterých odstraníme 3 kluky (svršky) a ponecháme pouze pikového, ze kterého se stane černý Petr.
Cíl hry: zbavit se všech karet a nemít na konci hry kartu „Černého Petra“ v ruce

Karty se důkladně zamíchají a všechny se rozdají hráčům (v závislosti na počtu hráčů může nastat situace, že počet karet se u jednotlivých hráčů po rozdání liší o 1). Některá pravidla udávají, že se rozdává nejprve po třech kartách každému hráči, a pak znovu dokola, dokud nejsou rozdány všechny karty. Každý hráč, jenž má po rozdání v ruce dvojice shodných karet (karty stejných okrajových symbolů), vyloží tyto karty na stůl. (Při hře s mariášovými kartami lze vytvořit pár z libovolných dvou karet stejné hodnoty, např. devítky srdcové a žaludové, nebo srdcové a kulové.)
Hráč s největším počtem karet nechá tahat jednu kartu svého spoluhráče po své levici. Ten vytahuje z vějíře karet jednu kartu, kterou následně založí mezi karty své. Vytáhne-li hráč kartu se stejným symbolem, jaký už v ruce má, vyloží obě karty na stůl. Ve hře pokračuje opět spoluhráč po levici. Takto se hraje stále dokola.
Ten hráč, který tímto způsobem přišel o všechny své karty, ve hře končí, ostatní pokračují ve hře dál.
Hra končí tím, že pouze jednomu hráči zůstane v ruce poslední karta „Černý Petr“, tím se sám stává Černým Petrem, a je mu udělen předem domluvený trest, záporný bod, apod.


Vytisknout